Producenci
Cenniki do pobrania
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

REGULAMIN

Sklepu Świat Się Klei

 §1

Definicje

1.      Regulamin : niniejszy zbiór reguł organizujących zasady korzystania z Usług sklepu przez Klientów. 

2.      Sprzedawca – F.H.U.NORBICHEM Norbert Zuber, Kalinowa 37, 48-385 Otmuchów, NIP: 7531022417, REGON: 530980353, adres email: biuro@swiatsieklei.pl który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

3.      Klient – osoba fizyczna ( w tym Konsument ), która ukończyła co najmniej 13 lat ( pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego) ; osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

4.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm.).

6.      Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy  prowadzony pod domeną www.swiatsieklei.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy towary

7.      Towar – towar (rzecz ruchoma) dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8.      Cena – cena towaru umieszczona przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru.

9.      Dostawca – firma kurierska wskazana przez Sprzedawcę.

10.      Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.

12.      Koszyk - element sklepu, w którym w widoczne wybrane przez klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilość nabywanych produktów. 

13.      Internetowa platforma handlowa - usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub w jego imieniu, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub osobom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość z innymi osobami fizycznymi, niebędącymi przedsiębiorcami.

14. Dostawca internetowej platformy handlowej : przedsiębiorca, który obsługuje internetową platformę handlową, dostarcza podmiotom internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie  tej platformy

 

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy: swiatsieklei.pl działający pod adresem: www.swiatsieklei.pl prowadzony jest przez Norbert Zuber z siedzibą : 48-385 Otmuchów, Kalinowa 37 , działający pod nr NIP: 7531022417, tel. +48509212912, adres email: biuro@swiatsieklei.pl

2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym: swiatsieklei.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta. 

3. W zakresie Usług świadczonych droga elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, ko którym mowa w art.9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz. Y. z 2020 r. poz 344, ze zm.).

4. Regulamin jest skierowany do  wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu. 

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezbarwnym.

6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu, do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

9. Każdy klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu : www.swiatsieklei.pl w hiperlink " Regulamin sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować. 

10. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

11. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

12. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

13. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu : www.swiatsieklei.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( t.j. Dz.U z 2023 r. poz 1610 ze zm) , lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( tj. Dz. U. z 2023 poz 1610, ze zm) Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy zakupu wskazanego towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

 

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: 

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 4. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 5. dodania ich do koszyka poprzez kliknięcie " DODAJ DO KOSZYKA"
 6. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 7. zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
 8. podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient nie zarejestrowany. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e- mail, podany w formularzu zamówienia oraz wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania prze Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. 

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Podane dni realizacji odnoszą się do dni roboczych - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu ( w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego). Do tego czasu należy jeszcze doliczyć czas wysyłki firmą kurierską, który trwa od 1-3 dni.

W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - realizacja rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu. 

6. W przypadku zamówienia tapet o różnym czasie realizacji, wysyłka ich nastąpi po skompletowaniu całości zamówienia.

7. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany przy opisie produktu skontaktujemy się z klientem aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić  dalszą chęć realizacji zamówienia.

8. Sklep oznacza oferty sponsorowane oraz płatne reklamy ( jeżeli występują). Informacje te są przedstawiane w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu. 

9. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką klient zobowiązany jest zapłacić , zawierają należny podatek ( cena brutto). Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w  sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodniona cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody konsumenta. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. W razie wprowadzenia promocji Sklep poinformuje Klientów o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni. Jeżeli produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni , cena przed promocją to najniższa ceną od momentu wprowadzenia Produktu do Sklepu. Informacje te są przedstawiane obok ceny promocyjnej Produktu.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klienta zostanie również wystawiona i wysłana Klientowi faktura VAT ( art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 1570, ze zm.)

15. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są :

a) e-mail : biuro@swiatsieklei.pl

b) telefon : 516 328 960

c) adres korespondencyjny : 49-200 Grodków, ul . Otmuchowska 4c

d) adres w celu odstąpienia od umowy : 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4c

16. Sprzedawca nie weryfikuje autentyczności recenzji Klientów na temat zakupionych w Sklepie Produktów. 

 

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

1.1. Za pobraniem;

1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia),

1.3 za pośrednictwem serwisu PayU

1.4 za pośrednictwem serwisu Autopay S.A. (w tym możliwość płatności za pomocą kart płatniczych - typy obsługiwanych kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)

2  Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów określają właściwe regulaminy odpowiednich banków i serwisów. 

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu : biuro@swiatsieklei.pl ( e-mail), 516328960 ( telefon), 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4c ( adres)

 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu ( w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach )określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

7. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu w Sklepie stacjonarnym pod adresem : 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4c.

 

 

§6

Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z umową. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz  umów o dzieło będące Towarem, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U z 2023 r. poz 1610 ze zm. ), dotyczących rękojmi za wady.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: F.H.U. Norbichem Norbert Zuber  ul. Kalinowa 37, 48-385 Otmuchów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@swiatsieklei.pl

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

4. Jeżeli produkt jest niezgodny z Umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową, w sposób wybrany przez konsumenta, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może od odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. 

5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Konsument poinformował go o braku zgodności z Umową.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

8. Reklamacja powinna zawierać :

- dane osoby składającej reklamację ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email)

- wskazanie przyczyny reklamacji oraz teść żądania,

- numer zamówienia,

- oryginał lub kopia dowodu zakupu, może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

 

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 287 ze zm) konsument może odstąpić  od umowy dotyczącej Produktów, zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydanie towaru ( tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta)  Termin ten uważa się za zachowany , jeśli konsument wyśle oświadczenie, przed datą jego upływu. 

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem). Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Norbert Zuber, 48-385 Otmuchów, Kalinowa 37 , na emaila : biuro@swiatsieklei.pl

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru.

4. Odsyłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania lub być uszkodzony. W przypadku zwracanych tapet niedopuszczalne jest rozpakowywanie ich z oryginalnego foliowego opakowania.

5. Zwrotu towaru należy dokonać na adres : 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4c

6. Sprzedawca w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

7. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  6) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  13) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta

§8

Ochrona prywatności

Kto przetwarza Twoje dane:

Administratorem Twoich danych osobowych jest NORBICHEM z siedzibą w Otmuchowie

Cel przetwarzania danych: Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu swiatsieklei.pl. przetwarzane są również przez Administratora:

1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w sklepie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej, kontekstowej, kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom.

Podstawa przetwarzania:

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji: Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu:

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, Gdy usuniesz konto , Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Twoje prawa:

● masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.

● masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

● masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.

● masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

● względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§9

Własność intelektualna

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

4. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

6. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z :

 - mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz inspektoratów znajduje się pod adresem : https://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy.php#faq595

- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sadu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sadem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. wykaz sadów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy.php#faq596

- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,

- internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem :http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl